header banner
Default

Borsada tahtacı kavramı nedir?


Table of Contents

  Teknolojinin ilerlemesiyle hisse alım satımları internet üzerinden yapılmaya başlandı. Bu sebeple borsada tahtacı kelimesi daha az bilindik hale geldi. Tahtacı en bilinen haliyle hisse fiyatlarını en yükseğe çıkaran yatırımcıdır.

  Günümüzde hala internet üzerinden hisse fiyatlarını değiştiren ve büyük yatırımlar yapan kişilere tahtacı denmekte. Fakat bu kelime yavaş yavaş değişmekte ve “spek” kelimesi haline gelmektedir. Her spek aynı zamanda tahtacı değildir. Çünkü hisse fiyatlarında çok fazla artışı ve düşüşü engelleyen kişilere de tahtacı denilebilir.

  Borsada Tahtacı Kime Denir?

  Tahtacı denilen kişi, hisse fiyatlarında çok büyük oynamalar ve değişiklikler yapan yatırımcıdır. Bu tabir aynı zamanda fiyatlarda büyük oynamaları engelleyecek kişi ve kurumlara da kullanılır. Eski dönemlerde kara tahtalar üzerine yazılan yatırımcı isimleri şimdi dijital ortamda varlığını sürdürmektedir. Tahtacı günümüzde en büyük yatırımı yapan para sahibi kişiye denmektedir. Bu kişi çoğu zaman “speak” olarak da adlandırılabilir.

  Borsada Tahtacı Nasıl Tespit Edilebilir?

  Tahtacının kim olduğunu belirlemek, günümüz şartlarında pek de mümkün olmayabilir. Teknolojinin olmadığı daha ilkel zamanlarda tahtacının ismi kolayca bulunabilmekteydi. Fakat günümüzde internet üzerinde yatırım yapan kişinin ismini bulmak fazlasıyla zor olabilir. Kişi kendi ismini rahatlıkla gizleyebilir. İsim gizlemek için internet üzerinde borsa robotları mevcut. Bu sebeple tahtacıyı tespit etmek günümüz şartlarında pek de mümkün değil.

  Borsada Tahtacı Ne İş Yapar?

  Tahtacının borsadaki görevi, hisseler üzerindeki alış ve satışı belirlemek, yükseliş ve inişi ayarlamaktır. Tahtacı yaptığı yatırımlarla zaman zaman hisselerin fiyatlarını belirler. Bazen de olası büyük yükselmeleri ve düşüşleri kontrol altında tutmaya çalışır. Bu yatırımı yapan tahtacı bir kişi olabileceği gibi bir kurum da olabilir.

  Hisse Tahtası Nedir?

  Hisse tahtasının ne olduğu, dijital çağ öncesindeki yatırımcılar tarafından daha sık bilinir. Hisse tahtası dijital üzerinde alış ve satışların yazıldığı yazılım bölümüdür. Borsada tahtacı, hisse tahtası denilen kara tahtalar üzerine yazılırdı.

  Borsada Spekülatör Kime Denir?

  Spekülatörün borsadaki karşılığı, tahtacı kelimesi ile benzerlik gösterir. Dijital çağda yenilenen ve değişen sebeplerden dolayı kelimeler de yenilenmeye başlamıştır. Eskiden kullanılan kara tahtanın ve tahtaya yazılan yatırımcının üzerinde kullanılan tahtacı kelimesi günümüzde internet ortamına taşınmıştır. Fiziki bir alana değil de internet üzerine yazılan isimler sebebiyle tahtacı kelimesi pek de kullanılmamaktadır. Spek bu sebeple tahta kelimesinin yerini almış sayılabilir.

  Spekülatör, hisselerin yükseliş ve düşüş üzerinde risk alarak çeşitli yatırımlar yapan kişiye denir. Bu kişi yaptığı yatırımlarla parasını katlamaya çalışır. Fakat paranın yükselmesini veya düşmesini öngörmek zorundadır. Spekülatör parasını katlayabileceği gibi diğer bir yandan parasını kayıp da edebilir. Aynı zaman da spekülatör olmak için uzun süreli bir deneyim gerekmektedir.

  Günümüz Borsasında Tahtacı Kimdir?

  Borsa tahtacısını günümüzde, fiziki bir tahta değil de dijital bir yazılımda kendini göstermektedir. Tahtacıların kendilerini rahatlıkla gizleyebildiği sosyal ağlarda tahtacının kim olduğunu bilmek mümkün değildir. Kişi kendini saklamayı tercih etmezse o zaman kişinin kim olduğunu bilebiliriz. Günümüz spekülatörü ve hisselerdeki en büyük yatırımcının kim olduğu gizlenmiştir.

  Ünlü Tahta Borsacıları Kimdir?

  Tahta borsa yatırımcıları, günümüze kadar belirli büyük yatırımlar yapmış, ekonomiye katkı sağlamış ve hisseleri önemli ölçüde artırmışlardır. Borsada tahtacı olarak adlandırılan ve ünlü tahta borsacılarından bazı kişi ve kurumlar şunlardır:

  • Mehmet Temel
  • Hakan Demirbilek
  • Anıl Erk Yılmaz
  • Türk Traktör Şirketi
  • THY
  • Tüpraş Şirketi

  Sources


  Article information

  Author: Andrea Smith

  Last Updated: 1702544162

  Views: 881

  Rating: 4.3 / 5 (120 voted)

  Reviews: 91% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Andrea Smith

  Birthday: 2016-08-17

  Address: 18092 Kathleen Mount Suite 627, Marystad, IA 40610

  Phone: +4132211127150619

  Job: Article Writer

  Hobby: Cooking, Horseback Riding, Snowboarding, Playing Guitar, Camping, Animation, Traveling

  Introduction: My name is Andrea Smith, I am a exquisite, Adventurous, steadfast, honest, unswerving, unreserved, tenacious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.