header banner
Default

Instagram og Facebook lancerer betalte abonnementer – recordere dk


Facebook og Instagram lancerer reklamefri abonnementsmulighed i Europa

VIDEO: How To Connect Instagram To Facebook - Full Guide
GuideRealm

Facebook og Instagram, ejet af selskabet Meta, introducerer en ny reklamefri abonnementstjeneste i EU, EØS og Schweiz. Nu får brugere i disse regioner mulighed for at betale et månedligt abonnement og bruge tjenesterne uden at se reklamer. Det skriver Meta i en udmelding.

Brugere vil have valget mellem at fortsætte med den nuværende gratis version af tjenesterne, som er reklamefinansieret, eller at betale for en reklamefri oplevelse. Meta pointerer, at de fortsat støtter en gratis, reklamefinansieret model, men denne nye mulighed kommer som svar på europæiske regulativer.

Ifølge Meta er denne beslutning taget i respons til den seneste tolkning af GDPR og den kommende Digital Markets Act (DMA) i Europa. Virksomheden mener, at en abonnementsmodel, som denne, er i overensstemmelse med EU-lovgivning.

Annoncører vil stadig kunne køre personaliserede reklamekampagner for dem, der vælger den gratis, annonceunderstøttede version. Meta vil også fortsætte med at udvikle værktøjer, der giver brugerne kontrol over deres annonceoplevelse, såsom “Annoncepræferencer” og “Hvorfor ser jeg denne annonce?”.

Prisen for abonnementet vil være 9,99 €/måned (ca. 75 kr/måned), hvis købt online, og 12,99 €/måned (ca. 98 kr/måned) på iOS og Android-platforme. Denne prisforskel skyldes de gebyrer, som Apple og Google opkræver. Indtil 1. marts 2024 vil abonnementet dække alle tilknyttede Facebook- og Instagram-konti i en brugers “Kontocenter”. Efter denne dato vil der dog blive opkrævet et ekstra gebyr for hver ekstra konto.

Reklamefrit abonnement vil være tilgængeligt for personer over 18 år, og tilbydes fra 1. november.

Her på recordere.dk elsker vi en god dialog. Blot det holdes i en pæn tone, uden personhetz og indenfor emnet. Tak fordi du bidrager positivt. Kommentarer modereres.

Sources


Article information

Author: Todd Hayes

Last Updated: 1703773921

Views: 697

Rating: 4.7 / 5 (59 voted)

Reviews: 82% of readers found this page helpful

Author information

Name: Todd Hayes

Birthday: 2016-01-19

Address: 624 Davis Fall Apt. 042, New Rebeccaburgh, SC 03993

Phone: +4051701472683362

Job: Biologist

Hobby: Drone Flying, Table Tennis, Role-Playing Games, Running, Calligraphy, Basketball, Bird Watching

Introduction: My name is Todd Hayes, I am a variegated, venturesome, priceless, Precious, Determined, audacious, accomplished person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.