header banner
Default

EU ønsker å avslutte anonymiteten til bitcoin: - Det er trist


Foreløpig er det ingen EU-krav når det gjelder å spore kryptooverføringer.

Men det kan det snart bli slutt på.

Lovgivere i EU støttet nemlig nylig forslag til nye tiltak.

De går ut på å stille krav til sporing av overføringer med krypto.

Som eksempelvis bitcoin.

– Krypto må kunne spores på samme måte som tradisjonelle pengeoverføringer, kan vi lese på nettsidene til Europaparlamentet.

Mye penger

VIDEO: Here’s Why Bitcoin is NOT Anonymous (And what to do...)
Techlore

Reuters har omtalt dette.

De refererer til vanvittige summer:

Hele 2,1 billioner dollar står kryptosektoren for globalt.

Samtidig er den underlagt ulik regulering i ulike deler av verden.

Strengere regulering er en del av EUs nye pakke mot hvitvasking.

Og et lovutkast ble fremmet alt i fjor.

I henhold til dette vil f.eks. børser måtte «hente inn, oppbevare og sende inn informasjon om de involverte i overføringer», ifølge Reuters.

Målet er å sikre at kryptooverføringer kan spores og mistenkelige transaksjoner blokkeres.

Overføringer fra «ikke-hostede» kryptolommebøker eid av enkeltpersoner, omfattes også. Det vil enkelt sagt si lommebøker med privat eier.

Det ligger også an til opprettelsen av en slags «svarteliste». Den skal inneholde navn på krypto-aktører som driver tvilsom virksomhet.

Møter skepsis

VIDEO: Bitcoin Is Not Anonymous: Watch This Before You Use Crypto
Sumsub

Ikke overraskende er planene noe som vekker skepsis hos krypto-organisasjoner.

Børsen Coinbase har advart mot et «overvåkningsregime som kveler innovasjon», ifølge Reuters.

Et argument fremmet av Coinbase-sjef Paul Grewal er at tradisjonelle kontanter er langt viktigere når det gjelder å skjule økonomisk kriminalitet.

Også her i Norge vekker dette oppsikt.

Vetle Andreas Gusgaard Lunde er analytiker hos Arcane Crypto.

Vetle Andreas Gusgaard Lunde hos Arcane Crypto.

Foto: Arcane Crypto

Vetle Andreas Gusgaard Lunde er analytiker hos Arcane Crypto. Han synes utviklingen i EU-lovgivninga er et dystert trekk. Han er redd for hva dette vil si for fremtiden for krypto.

– Jeg synes dette er veldig uheldig. Frihet og mulighet for anonymitet er et kjernekonsept for krypto, sier han til NRK.

Det er dette som for eksempel muliggjør at Navalnyj kan motta donasjoner og fortsette sin politiske kamp, på tross av at hans bevegelse fryses ut av det etablerte banksystemet i Russland.

For børser og andre i industrien innebærer det at man må legge til rette for mer omfattende og kompliserte prosedyrer for å få registrert kundene.

Dette kan ha konsekvenser for innovasjonstakten i Europa, advarer han.

Trer i kraft i 2024

VIDEO: How to remain anonymous while using bitcoin
Insider Tech

Tilhengerne mener på sin side at kryptopenger får bevege seg stort seg uoppdaget gjennom verden.

Det gjør krypto fortsatt ideelt til lyssky virksomhet som krever anonymitet. Som handel med narkotika, trafficking og terrorvirksomhet.

Det er også en uttalt målsetting fra de som jobber med reglene – om å forsøke normalisere krypto. Dette ved å «implementere regler som skaper tillit».

Medlemmene i parlamentet vil nå forhandle det endelige lovspråket med medlemsregjeringene, skriver Kode24. Før det ligger an til å bli gå igjennom i Europaparlamentet senere denne måneden.

Det er forventet at reglene trer i kraft i 2024..

Sources


Article information

Author: Jamie Joyce

Last Updated: 1703123522

Views: 1175

Rating: 4.2 / 5 (36 voted)

Reviews: 98% of readers found this page helpful

Author information

Name: Jamie Joyce

Birthday: 1996-01-30

Address: 704 Jenkins Keys Apt. 160, South Steven, KY 91699

Phone: +3806427343608390

Job: Laboratory Technician

Hobby: Archery, Animation, Mountain Climbing, Hiking, Backpacking, Ice Skating, Yoga

Introduction: My name is Jamie Joyce, I am a priceless, Adventurous, cherished, exquisite, daring, sincere, Colorful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.