header banner
Default

De beheerder in een WhatsApp-groepsgesprek veranderen in vier stappen


In WhatsApp is het mogelijk om groepsgesprekken te starten. Handig voor de familie, je vriendengroep of collega’s. Maar hoe verander je de beheerder eigenlijk? Android Planet legt het uit.

Lees verder na de advertentie.

Steun Android Planet

Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De beheerder van een WhatsApp groepsgesprek is veelal degene die is gestart met de groep. Degene die de WhatsApp-gebruikers heeft uitgekozen om een groep mee te vormen. Voor een lange tijd was het niet mogelijk om de groepsbeheerder aan te passen, maar WhatsApp heeft de functie toegevoegd. Het zit echter wel een beetje verstopt.

In een WhatsApp groepsgesprek de beheerder veranderen

VIDEO: Hoe u de beheerder van WhatsApp-groep kunt wijzigen 👪 📝
Solvetic English
whatsapp-beheerder
  1. Ga naar het groepsgesprek in WhatsApp, druk op het instellingen-icoon en ga naar groepsinformatie.
  2. Hier vind je de lijst met personen in het groepsgesprek. Je kunt iemand anders alleen beheerder maken als jij dat al bent.
  3. Druk op de persoon die je beheerder wilt maken. Je kunt er meerderen toevoegen.
  4. Als je zelf geen beheerder meer wilt zijn, maak je eerst iemand anders beheerder. Die kan jou uit de groep gooien, om jou vervolgens weer uit te nodigen. Dit lukt ook als jij de groep verlaat, en vervolgens weer wordt uitgenodigd.

En dat is het! Op die manier verander je de beheerder in een WhatsApp groepsgesprek.

Laatste WhatsApp-nieuws

VIDEO: Hoe u meerdere deelnemers als beheerders van een WhatsApp-groep kunt maken
a2ztube Android Guide
  • WhatsApp-tip: zo verstuur je spraakberichten die eenmalig te beluisteren zijn (28-12-2023)
  • Dit zijn de best gelezen tips op Android Planet van 2023 (26-12-2023)
  • WhatsApp-tip: zo pin je een bericht vast in een (groeps)gesprek (14-12-2023)
  • Verberg je WhatsApp-gesprekken met een geheim wachtwoord (1-12-2023)
  • Dit is waarom Android-foto’s soms lelijk zijn (en hoe je dit oplost) (28-11-2023)

Sources


Article information

Author: Nancy Chen

Last Updated: 1704098521

Views: 650

Rating: 3.9 / 5 (63 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Nancy Chen

Birthday: 1977-11-12

Address: 977 Ibarra Hills, East Melissastad, ME 45974

Phone: +4553537289989624

Job: Data Analyst

Hobby: Cross-Stitching, Wildlife Photography, Playing Guitar, Beer Brewing, Juggling, Table Tennis, Poker

Introduction: My name is Nancy Chen, I am a resolved, radiant, accessible, cherished, ingenious, unyielding, capable person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.